F I Z I Č K A   L I C A
P R A V N A   L I C A

PRETVARAČ MERA

UCRTAVANJE OBJEKATA U KATASTARSKIM PLANOVIMA

    Svaki gradjevinski objekat koji se napravi potrebno je da se ucrta u katastarskim planovima . Bez toga ne može da se uradi tehnički prijem objekta a samim tim ni upotrebna dozvola kao ni uknjižba vlasništva .
Može se upotrebiti snimanje objekta , snimanje kuce ,snimanje zgrada , ucrtavanje zgrada , snimanje stambenih objekata , ucrtavanje stambenih objekata , ucrtavanje hala , radionica ,  snimanje garaze , uctravanje objekta , ucrtavanje kuce , ucrtavanje           garaze , podzemni vodovi , vodovod , kanalizacija , elektricni kablovi , telekomunikacioni , opticki kablovi , snimanje podzemnih objekata , ucrtavanje podzemnih objekata ...
    Potrebno je da se angažuje geodetska agencija – geodetski biro –  geometar koja će uraditi potrebna geodetska terenska mernja, na osnovu njih sastaviti Elaborat i predati nadležnom katastru na provodjenju . Bez obzira na tip objekta stambeni (individualni, kolektivni ), poslovni , mešoviti , industrijski ... potrebno je izvršiti ucrtavanje u katastarskim planovima .
Preporučujemo svakom korisniku da proveri da li njegov objekat ucrtan jer često se dešava da postupak nije sproveden .

   

 Ucrtavanje objekta sa dozvolom crtez.pdf

Ucrtavanje objekta sa dozvolom izvestaj.pdf

 

Ko je uknjižen na parceli i objektu, da li ima neki nerešen predmet u katastru?

 

KNWEB

 

Da li je objekat ucrtan u katastarskim planovima?

 

GEOSRBIJA

 

Šta je po Zakonu zbirke različitih zakona?

 

KATASTAR

 

MINISTARSTVO GRADJEVINARSTA

 

 

Koji Vam obrazac treba za katastar?

 

RAZNI OBRASCI ZA KATASTAR

 

Koliko treba da platim taksu u Katastru?

 

KATASTAR TAKSE

 

Šta gde može da se gradi u Beogradu?

 

URBANISTIČKI PLANOVI