F I Z I Č K A   L I C A
P R A V N A   L I C A

PRETVARAČ MERA

TEHNIČKI PRIJEM OBJEKATA UPOTREBNA DOZVOLA

    Za svaki objekat koji se napravi sa izdatom gradjevinskom dozvolom treba da se po završetku radova uradi tehnički prijem objekta po kome će se izdati upotrebna dozvola. Svaki Izveštaj o tehničkom prijemu treba da sadrzi sledeće stvari koje radi geodetska agencija – geodetski biro –  geometar:
    Elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta
    Elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije
    Tehnički pregled objekta, vrši se po završetku izgradnje objekta, odnosno dela objekta ako je za njegovo građenje, odnosno izvođenje radova izdato gradjevinska dozvola , na osnovu kojega je vršeno građenje objekta.
Ako se objekat, za koji gradjevinska dozvola za izgradnju objekta u celini, gradi po fazama, tehnički pregled može se vršiti i za pojedine faze, odnosno delove koji predstavljaju nezavisnu tehničko-tehnološku celinu u odnosu na ostale faze.   
    Ovo izvodi ovlašćeni arhitektonsko gradjevinski biro za tehničke prijeme objekata . Mozete kontaktirati našeg saradnika Djordja Markovića iz biroa „Gorjan“ d.o.o. na telefon 064/64-92-900 za sve potrebe tehničkog prijema objekata.

 

Ko je uknjižen na parceli i objektu, da li ima neki nerešen predmet u katastru?

 

KNWEB

 

Da li je objekat ucrtan u katastarskim planovima?

 

GEOSRBIJA

 

Šta je po Zakonu zbirke različitih zakona?

 

KATASTAR

 

MINISTARSTVO GRADJEVINARSTA

 

 

Koji Vam obrazac treba za katastar?

 

RAZNI OBRASCI ZA KATASTAR

 

Koliko treba da platim taksu u Katastru?

 

KATASTAR TAKSE

 

Šta gde može da se gradi u Beogradu?

 

URBANISTIČKI PLANOVI