F I Z I Č K A   L I C A
P R A V N A   L I C A

PRETVARAČ MERA

SNIMANJE / UCRTAVANJE OBJEKATA I VODOVA

    Svaki gradjevinski objekat koji je napravljen treba da se ucrta/evidentira na katastarskim planovima. Može se još nazvati ucrtavanje objekata u katastar , ucrtavanje vodova, snimanje vodova , evidentiranje promene na katastarskim planovima vodova , ucrtavanje vodova u katastar , ucrtavanje vodova , snimanje objekta , snimanje kuce , snimanje garaze , uctravanje objekta , ucrtavanje kuce , ucrtavanje garaze , podzemni vodovi , vodovod , kanalizacija , elektricni kablovi , telekomunikacioni , opticki kablovi , snimanje podzemnih objekata , ucrtavanje podzemnih objekata evidentiranje promene na katastarskim planovima vodova .
    To se odnosi kako na objekte(stambeni,pomoćni,privredni ...) tako i na vodove (elektro,gasovod,toplovod,vodovod, kanalizacija, telekomunikacija ...).
    Posao se sastoji da geodetska agencija – geodetski biro – geometar uradi geodetska merenja na terenu, izrada elaborata sa podacima merenja objekta, predaja u nadležni katastar. Obradom elaborata od strane katastra vrši se provodjenje promene u operatu (ucrtavanje objekta u katastarskim planovima).
    Po predaji elaborata za ucrtavanje u katastar može se tražiti rešenje o privremenom kućnom broji i na osnovu toga prijaviti prebivalište na toj adresi.
    Objekat zvanično postoji tek kada se ucrta u katastarske planove.

     Ucrtavanje objekta crtez.pdf

 

Ko je uknjižen na parceli i objektu, da li ima neki nerešen predmet u katastru?

 

KNWEB

 

Da li je objekat ucrtan u katastarskim planovima?

 

GEOSRBIJA

 

Šta je po Zakonu zbirke različitih zakona?

 

KATASTAR

 

MINISTARSTVO GRADJEVINARSTA

 

 

Koji Vam obrazac treba za katastar?

 

RAZNI OBRASCI ZA KATASTAR

 

Koliko treba da platim taksu u Katastru?

 

KATASTAR TAKSE

 

Šta gde može da se gradi u Beogradu?

 

URBANISTIČKI PLANOVI