F I Z I Č K A   L I C A
P R A V N A   L I C A

PRETVARAČ MERA

Reference

  • Energoprojekt oprema beogradska toplana
  • 20 hektara topografskog plana naselja Borča za potrebe projekta dela kanalizacione mreže
  • VIP Kodar svi geodetski poslovi za potrebe repetitora mobilne telefonije
  • Centar uređenje parkova i javnih površina
  • 3D modeli objekata
  • ucrtavanje objekata u katastarske planove
  • katastarsko-topografski planovi za potrebe urbanističkih projekata
  • omeđavanje i podele parcela

 

Ko je uknjižen na parceli i objektu, da li ima neki nerešen predmet u katastru?

 

KNWEB

 

Da li je objekat ucrtan u katastarskim planovima?

 

GEOSRBIJA

 

Šta je po Zakonu zbirke različitih zakona?

 

KATASTAR

 

MINISTARSTVO GRADJEVINARSTA

 

 

Koji Vam obrazac treba za katastar?

 

RAZNI OBRASCI ZA KATASTAR

 

Koliko treba da platim taksu u Katastru?

 

KATASTAR TAKSE

 

Šta gde može da se gradi u Beogradu?

 

URBANISTIČKI PLANOVI