F I Z I Č K A   L I C A
P R A V N A   L I C A

PRETVARAČ MERA

RAČUNANJE KUBATURA

    Računaje kubatura radi se skoro pri svakim građevinskim radovima radovima. To pretstavlja razliku između početnog stanja i novonastalog stanja posle kopanja odnosno nasipanja materijala.
    Još se zove količina materijala , kubature materijala , zapremina zemlje , uglja , rude , ...
    Geodetska agencija – geodetski biro –  geometar treba pre početka radova da snimi početno „nulto“ stanje i po završetku novovastalo stanje. Na osnovu izvedenih radovi računa se razlika i daje konačan rezultat zapremine. Tako odrađen posao sprečav a zloupotrebu iskopanih i iskorišćenih količina. Posebno je primenjivo na rudarskim kopovima da bi se znala količina iskopanog materijala.

 

Ko je uknjižen na parceli i objektu, da li ima neki nerešen predmet u katastru?

 

KNWEB

 

Da li je objekat ucrtan u katastarskim planovima?

 

GEOSRBIJA

 

Šta je po Zakonu zbirke različitih zakona?

 

KATASTAR

 

MINISTARSTVO GRADJEVINARSTA

 

 

Koji Vam obrazac treba za katastar?

 

RAZNI OBRASCI ZA KATASTAR

 

Koliko treba da platim taksu u Katastru?

 

KATASTAR TAKSE

 

Šta gde može da se gradi u Beogradu?

 

URBANISTIČKI PLANOVI