F I Z I Č K A   L I C A
P R A V N A   L I C A

PRETVARAČ MERA

PROVERA VERTIKALNOSTI OBJEKATA

    Prilikom izgradnje vertikalnih objekata kao što su silosi, stubovi, tornjevi i sl. Potrebno je izbršiti proveru vertikalnosti , da li je u dozvoljenim granicama . To mogu da budu vertikalnosti stubova , vertikalnosti antena , vertikalnosti silosa , vertikalnosti tornjeva , vertikalnosti kula , vertikalnosti bandera , vertikalnosti zgrada ...
    Geodetska agencija – geodetski biro –  geometar radi potrebna terenska merenja , pravi se 3d model i na osnovu njega može da se vidi kakvo je stanje . Po izvedenim merenjima i urađenim 3D modelom izrađuje se elaborat i izdaje potvrda o vertikalnosti objekta . Kod montažnih vertikalnih objekata kao što su antenski stubovi potrebno je jedanput godišnje uraditi kontrolu vertikalnosti objekta.

 

Ko je uknjižen na parceli i objektu, da li ima neki nerešen predmet u katastru?

 

KNWEB

 

Da li je objekat ucrtan u katastarskim planovima?

 

GEOSRBIJA

 

Šta je po Zakonu zbirke različitih zakona?

 

KATASTAR

 

MINISTARSTVO GRADJEVINARSTA

 

 

Koji Vam obrazac treba za katastar?

 

RAZNI OBRASCI ZA KATASTAR

 

Koliko treba da platim taksu u Katastru?

 

KATASTAR TAKSE

 

Šta gde može da se gradi u Beogradu?

 

URBANISTIČKI PLANOVI