F I Z I Č K A   L I C A
P R A V N A   L I C A

PRETVARAČ MERA

OSTALO

    U inženjerskom smislu upotreba geodetskih merenja je ogromna. U mogućnosti smo da odgovorimo na najrazličitije potrebe a neke su centriranje delova mašina , brodogradnja , transportne trake , usmeravanje telkomunikacionih antena i signala na velike udaljenosti , kontrola izvedenih radova ...
Potrebe i mogućnosti su razne, obrati te nam se saradnju.

 

Ko je uknjižen na parceli i objektu, da li ima neki nerešen predmet u katastru?

 

KNWEB

 

Da li je objekat ucrtan u katastarskim planovima?

 

GEOSRBIJA

 

Šta je po Zakonu zbirke različitih zakona?

 

KATASTAR

 

MINISTARSTVO GRADJEVINARSTA

 

 

Koji Vam obrazac treba za katastar?

 

RAZNI OBRASCI ZA KATASTAR

 

Koliko treba da platim taksu u Katastru?

 

KATASTAR TAKSE

 

Šta gde može da se gradi u Beogradu?

 

URBANISTIČKI PLANOVI