F I Z I Č K A   L I C A
P R A V N A   L I C A

PRETVARAČ MERA

OSTALO

    Za bilo koje potrebe koje imate a nije navedeno iz domena našeg poslovanja geodetska agencija – geometar slobodno nam se obratite. Odgovori će mo svakom vašem zahtevu ili Vas uputiti na pravo mesto.
Potrebe mogu da budu od vađenje dokumenata u Vaše ime i za Vaše potrebe,dopunska geodetska merenja za najrazličitije potrebe sa izradom odgovarajućeg Elaborata. Opseg mogućnosti je veliki i zavisi samo od potrebe stranke. Obratite nam se, naći će mo rešenje.

 

Ko je uknjižen na parceli i objektu, da li ima neki nerešen predmet u katastru?

 

KNWEB

 

Da li je objekat ucrtan u katastarskim planovima?

 

GEOSRBIJA

 

Šta je po Zakonu zbirke različitih zakona?

 

KATASTAR

 

MINISTARSTVO GRADJEVINARSTA

 

 

Koji Vam obrazac treba za katastar?

 

RAZNI OBRASCI ZA KATASTAR

 

Koliko treba da platim taksu u Katastru?

 

KATASTAR TAKSE

 

Šta gde može da se gradi u Beogradu?

 

URBANISTIČKI PLANOVI