F I Z I Č K A   L I C A
P R A V N A   L I C A

PRETVARAČ MERA

OMEDJAVANJE PARCELE

    Obnova granica katastarske parcele-OMEDJAVANJE se vrši kada treba na terenu obeležiti medjne tačke parcele a razlozi mogu biti različiti. Ono se još zove omedjavanje placa , omedjavanje zemljišta , omedjavanje parcele , obelezavanje granice placa , obelezavanje granice parcele i sl .
    Potrebno je u nadležnom katastru prijaviti predmet obnova granice katastarske parcele i od istog geodetska agencija – geodetski biro –  geometar trebuje koordinate medjnih tačaka. Po proveri dobijenih podataka izlazi se na teren i vrši se obeležavanje medjnih tačaka.

     Skica omedjavanja crtez.pdf

 

Ko je uknjižen na parceli i objektu, da li ima neki nerešen predmet u katastru?

 

KNWEB

 

Da li je objekat ucrtan u katastarskim planovima?

 

GEOSRBIJA

 

Šta je po Zakonu zbirke različitih zakona?

 

KATASTAR

 

MINISTARSTVO GRADJEVINARSTA

 

 

Koji Vam obrazac treba za katastar?

 

RAZNI OBRASCI ZA KATASTAR

 

Koliko treba da platim taksu u Katastru?

 

KATASTAR TAKSE

 

Šta gde može da se gradi u Beogradu?

 

URBANISTIČKI PLANOVI