F I Z I Č K A   L I C A
P R A V N A   L I C A

PRETVARAČ MERA

NIVELACIJA TERENA

    Nivelacija terena je određivanje padova na osnovu poprečnih i poodužnih profila i obeležavanje na terenu.
Geodetska agencija – geodetski biro –  geometar obeležava nivelaciju terena koja omogućava nesmetani odvod kišnice, kanala kao i kanalizacije u željenom smeru. Prilikom izgradnje puteva, kanalizacije, kanala, platoa, dvorišta, parkova, igrališta, sportskih terena... Ovoj potrebi treba pristupiti sa puno pažnje jer ako se ne uradi dobro naknadne intervencije su skupe i teško izvodljive.

 

Ko je uknjižen na parceli i objektu, da li ima neki nerešen predmet u katastru?

 

KNWEB

 

Da li je objekat ucrtan u katastarskim planovima?

 

GEOSRBIJA

 

Šta je po Zakonu zbirke različitih zakona?

 

KATASTAR

 

MINISTARSTVO GRADJEVINARSTA

 

 

Koji Vam obrazac treba za katastar?

 

RAZNI OBRASCI ZA KATASTAR

 

Koliko treba da platim taksu u Katastru?

 

KATASTAR TAKSE

 

Šta gde može da se gradi u Beogradu?

 

URBANISTIČKI PLANOVI