F I Z I Č K A   L I C A
P R A V N A   L I C A

PRETVARAČ MERA

KONTROLA SLEGANJA OBJEKTA

    Kontrola sleganja objekta radi se prilikom izgradnje objekta , posebno višeetažnih .
    Geodetska agencija – geodetski biro –  geometar utvrđije da li objekat koji se gradi sleže ravnomerno , odnosno kao po projektnoj dokumentaciji . Takođe se proveravaju objekti u neposrednoj okolini da li dolazi do sleganja .
Potrebno je postaviti repere (merne tačke; metalne fiksne) na temelju objekta koji se gradi kao i na susednim objektima i izmeriti početno takozvano „nulto“ stanje . Tokom izgradnje svakog nivoa etaže treba izvršiti merenja sve do završetka objekta a potom za 6 meseci i dalje po potrebi. Prilikom svake epohe snimanja radi se elaborat snimanja gde se prikazuju rezultati mernja . To je obavezan dokument koji mora da bude na gradilištu do završetka izgradnje .

   

 Sleganje skica repera crtez.pdf

Sleganje izvestaj.pdf

 

Ko je uknjižen na parceli i objektu, da li ima neki nerešen predmet u katastru?

 

KNWEB

 

Da li je objekat ucrtan u katastarskim planovima?

 

GEOSRBIJA

 

Šta je po Zakonu zbirke različitih zakona?

 

KATASTAR

 

MINISTARSTVO GRADJEVINARSTA

 

 

Koji Vam obrazac treba za katastar?

 

RAZNI OBRASCI ZA KATASTAR

 

Koliko treba da platim taksu u Katastru?

 

KATASTAR TAKSE

 

Šta gde može da se gradi u Beogradu?

 

URBANISTIČKI PLANOVI