F I Z I Č K A   L I C A
P R A V N A   L I C A

PRETVARAČ MERA

IZRADA PLANOVA / KATASTARSKO TOPOGRAFSKIH PLANOVI / SITUACIONI PLANOVI

    Za potrebe projektovanja objekata (stambenih,poslovnih, infrastrukturnih, putevi, vodovi...) potrebno je izraditi katastarsko-topografski plan kao podlogu na kojoj će biti izvršeno projektovanje građevinskog objekta.
Koriste se i sledeći pojmovi plan topografski plan , situacioni plan , katastarsko topografski plan , plan , ktp , podloga za projektovanje , digitalni plan , geodetski plan ...
    Izrađuje geodetska agencija – geodetski biro –  geometar a sadrži sve relevantne detalje snimljenog područja (postojeće objekte, puteve, ograde, šahtove, bandere, promene pada terena itd) za potrebe projektovanja sa prikazanom visinom svake snimljene detaljne tačke i nacrtanom granicom katastarske parcele. On treba da bude overen od strane nadležnog katastra i to u papirnom obliku i digitalnom snimku (CD). Tako urađen katastarsko topografski plan predstavlja jedino validan plan za projektovanje i kompletiranje projektne dokumentacije da bi se dobila građevinska dozvola.
Po potrebi može se uraditi situacioni plan koji sadrži sve snimljene detalje kao i katastarsko-topografski plan osim granica parcele i nije overen od strane katastra. Najčešće se izrađuje za analizu lokacije.

     Katastarsko topografski plan crtez.pdf

 

Ko je uknjižen na parceli i objektu, da li ima neki nerešen predmet u katastru?

 

KNWEB

 

Da li je objekat ucrtan u katastarskim planovima?

 

GEOSRBIJA

 

Šta je po Zakonu zbirke različitih zakona?

 

KATASTAR

 

MINISTARSTVO GRADJEVINARSTA

 

 

Koji Vam obrazac treba za katastar?

 

RAZNI OBRASCI ZA KATASTAR

 

Koliko treba da platim taksu u Katastru?

 

KATASTAR TAKSE

 

Šta gde može da se gradi u Beogradu?

 

URBANISTIČKI PLANOVI