F I Z I Č K A   L I C A
P R A V N A   L I C A

PRETVARAČ MERA

ISKOLČAVANJE OBJEKTA/OBELEŽAVANJE NA TERENU

    Obeležavanje objekta na terenu obično temelja, trase itd. Radi se na osnovu dokumentacije koje se nalazi u glavnom projektu. Geodetska agencija – geodetski biro –  geometar na terenu obično obeležava tačke osnove temelja ili trase i visinske kote. Može se obeležiti i regulaciona i građevinska linija.
    Još se zove iskolčavanje objekta , iskolčavanje temelja , iskolčavanje temenih tačaka , obeležavanje osovina objekata , geodetsko obeležavanje objekata , obeležavanje objekta , obeležavanje tačaka itd.
Preporučljivo je pre obeležavanja tačaka dogovoriti se sa izvođačem radova kako hoće da se izvrši obeležavanje i kao da se postavi obezbeđenje postavljenih tačaka. Izbegavanjem iskolčavanje objekta ili trase može se izazvati posledica koje je teško i skupo otkloniti, može deo ili ceo objekat bude postavljen u drugoj parceli ili van građevinske linije i projktovanog stanja.

 

Ko je uknjižen na parceli i objektu, da li ima neki nerešen predmet u katastru?

 

KNWEB

 

Da li je objekat ucrtan u katastarskim planovima?

 

GEOSRBIJA

 

Šta je po Zakonu zbirke različitih zakona?

 

KATASTAR

 

MINISTARSTVO GRADJEVINARSTA

 

 

Koji Vam obrazac treba za katastar?

 

RAZNI OBRASCI ZA KATASTAR

 

Koliko treba da platim taksu u Katastru?

 

KATASTAR TAKSE

 

Šta gde može da se gradi u Beogradu?

 

URBANISTIČKI PLANOVI