F I Z I Č K A   L I C A
P R A V N A   L I C A

PRETVARAČ MERA

INTERNA DEOBA PARCELE

    Vrlo čest slučaj deobe parcele je kada je podeljena na više delova a ta podela nije sprovedena u katastru. Razlozi mogu biti višestruki.
    Koriste se i sledeći pojmovi podela placa, podela parcele , deoba placa , deoba parcele , deoba imovine , deoba nekretnine , podela placa na dva dela , podela parcela na vise delova .
    Tada je potrebno da geodetska agencija – geodetski biro –  geometar pristupi izradi interne deobe parcele gde će svaki deo parcele biti jasno dimenzionisan, u odnosu na celu parcelu pozicioniran i površinski odredjen. Tako odradjena deoba na terenu i prikazana na skici korišćenja predupredjuje mnoge nelagodne situacije.
Napomena: U ovom slučaju možet e da se uknjižit samo kao suvlasnik na idealnom delu parcele.

     Interna deoba skica koriscenja placa crtez.pdf

 

Ko je uknjižen na parceli i objektu, da li ima neki nerešen predmet u katastru?

 

KNWEB

 

Da li je objekat ucrtan u katastarskim planovima?

 

GEOSRBIJA

 

Šta je po Zakonu zbirke različitih zakona?

 

KATASTAR

 

MINISTARSTVO GRADJEVINARSTA

 

 

Koji Vam obrazac treba za katastar?

 

RAZNI OBRASCI ZA KATASTAR

 

Koliko treba da platim taksu u Katastru?

 

KATASTAR TAKSE

 

Šta gde može da se gradi u Beogradu?

 

URBANISTIČKI PLANOVI