F I Z I Č K A   L I C A
P R A V N A   L I C A

PRETVARAČ MERA

IDENTIFIKACIJA PARCELE

    Identifikacija parcele se radi kada stranka zna na terenu gde se nalazi a ne zna broj parceli ili (što je češći slučaj) kada ima broj parcele ali ne zna gde se na terenu nalazi, što je čest slučaj kod ostavinskih rešenja. Ovaj postupak se još naziva pronalaženje placa ,pronalaženje parcele , pokazivanje placa , pokazivanje parcele ...
    Identifikaciju može uraditi geodetska agencija – geodetski biro –  geometar direktnim pokazivanjem na terenu, pokazivanjem na katastarskim planovima i preklapanje sa avio ili satelitskim snimcima. Na osnovu podataka predmetne parcele može se uraditi Elaborat identifikacije parcele koji sadrži površinu, lokaciju, prilazne saobraćajnice, vodovod, elektrodistributivna mreža, telekomunikaciona mreža ...kao i osnovne urbanističke postavke. U cilju kompletiranja podataka o parceli poželjno je nabaviti identifikaciju parcele starog i novog premera, broj i površina, pošto često dolazi do promene površine parcele zbog promene načina prikazivanja i računanja, istoriju kretanja parcele.

 

Ko je uknjižen na parceli i objektu, da li ima neki nerešen predmet u katastru?

 

KNWEB

 

Da li je objekat ucrtan u katastarskim planovima?

 

GEOSRBIJA

 

Šta je po Zakonu zbirke različitih zakona?

 

KATASTAR

 

MINISTARSTVO GRADJEVINARSTA

 

 

Koji Vam obrazac treba za katastar?

 

RAZNI OBRASCI ZA KATASTAR

 

Koliko treba da platim taksu u Katastru?

 

KATASTAR TAKSE

 

Šta gde može da se gradi u Beogradu?

 

URBANISTIČKI PLANOVI