F I Z I Č K A   L I C A
P R A V N A   L I C A

PRETVARAČ MERA

GEODETSKI SNIMAK

    Geodetski snimak je dokument koji grafički prikazuje postojeću situaciju objekta i terena oko objekta (stvarno stanje). Koriste se još i sledeći pojmovi  geodetski snimak , geodetski snimak objekta , geodetski snimak kuce , geodetski snimak garaze i slično .
Može se koristiti za:
- legalizaciju bespravno izgrađenih objekata i prateće potrebe kao što su priključenje na elektrodistributivnu mrežu, vodovod i kanalizaciju,gasovod, toplovod
-za potrebe tehničkog prijema objekta i potom izdavanje upotrebne dozvole
-prilikom kupoprodaje nekretnina gde će tačno biti naznačeno šta se kupuje (koji deo i površina)
-za rešavanje imovinsko vlasničkih odnosa više sukorisnika iste nekretnine.
    Postupak izrade je tako što geodetska agencija – geodetski biro – geometar izlazi na teren, vrše potrebna geodetska merenja,po dolasku u kancelariju vrši se obrada podataka i iscrtava geodetski snimak. Rok za izradu je jedan do dva dana od izlaska na teren.
    Sadržaj geodetskog snimka je određen po Zakonu i pravilniku, najbitnije stavke su sledeće:
-jasno naznačen objekat koji je predmet rada sa prikazanim koordinatama prednje fasade u državnom koordinatnom sistemu
-površine na objektu (svake etaže), spratnost, namenu, ostale objekte na katastarskoj parceli, udaljenost od susednih objekata
-granice i brojeve katastarskih parcela, putevi, prilazne saobraćajnice,elktrodistributivna mreža, vodovod,kanalizacija,gasovod,toplovod ...
-visinska predstava terena kao i svi prateći elementi koji su od značaja

     Geodetski snimak crtez.pdf

 

Ko je uknjižen na parceli i objektu, da li ima neki nerešen predmet u katastru?

 

KNWEB

 

Da li je objekat ucrtan u katastarskim planovima?

 

GEOSRBIJA

 

Šta je po Zakonu zbirke različitih zakona?

 

KATASTAR

 

MINISTARSTVO GRADJEVINARSTA

 

 

Koji Vam obrazac treba za katastar?

 

RAZNI OBRASCI ZA KATASTAR

 

Koliko treba da platim taksu u Katastru?

 

KATASTAR TAKSE

 

Šta gde može da se gradi u Beogradu?

 

URBANISTIČKI PLANOVI