F I Z I Č K A   L I C A
P R A V N A   L I C A

PRETVARAČ MERA

ETAŽIRANJE / UPIS PRAVA SVOJINE NA BESPRAVNO IZGRAĐENIM OBJEKTIMA

    Upis prava svojine na objektima i zemljištu na osnovu zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole sprovodi se po Zakonu koji je objavljen Službenom glasniku R.S. broj 23/13 poznat kao katastarska legalizacija. Mnogi nazivaju Elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta , legalizacija objekta , legalizacija kuće , legalizacija stana , legalizacija garaže ...
    Odnosi se na objekte koji su sagrađeni pre 11.9.2009. i to stambene objekte do 300m2, poslovno zanatske do 200m2 i ostale objekte predviđene predmetnim Zakonom.
    Za navedene potrebe geodetska agencija – geodetski biro – geometar vrši  terenska geodetska merenja, na osnovu njih izraditi Elaborat geodetskih radova koji najčešće sadrži skicu održavanja premera (manual),zapisnik snimanja detalja, zapisnik o izvršenom uviđaju, skicu posebnih delova objekta, specifikaciju posebnih delova objekta...
    Urađeni Elaborat se predaje nadležnom katastru na dalje sprovođenje.
Napomena: Objekat uknjižen na ovakav način ne može biti predmet kupoprodaje ni hipotekarnog kredita.

   

 Etaziranje Upis prava po posebnom zakonu zapisnik.pdf

Etaziranje Upis prava po posebnom zakonu specifikacija povrsina.pdf

Etaziranje Upis prava po posebnom zakonu skica posebnog dela objekta CRTEZ 1.pdf

Etaziranje Upis prava po posebnom zakonu skica posebnog dela objekta CRTEZ 2.pdf

Etaziranje Upis prava po posebnom zakonu skica posebnog dela objekta CRTEZ 3.pdf

 

Ko je uknjižen na parceli i objektu, da li ima neki nerešen predmet u katastru?

 

KNWEB

 

Da li je objekat ucrtan u katastarskim planovima?

 

GEOSRBIJA

 

Šta je po Zakonu zbirke različitih zakona?

 

KATASTAR

 

MINISTARSTVO GRADJEVINARSTA

 

 

Koji Vam obrazac treba za katastar?

 

RAZNI OBRASCI ZA KATASTAR

 

Koliko treba da platim taksu u Katastru?

 

KATASTAR TAKSE

 

Šta gde može da se gradi u Beogradu?

 

URBANISTIČKI PLANOVI