F I Z I Č K A   L I C A
P R A V N A   L I C A

PRETVARAČ MERA

ELABORAT GEODETSKIH RADOVA ZA IZVEDENE OBJEKTE I POSEBNE DELOVE OBJEKTA ETAŽIRANJE

    Za tehnički prijem objekata potrebno je uraditi specifikaciju posebnih delova kojim se tačno definiše koliko ima posebnih delova i kojih su površina i namene. Pored toga treba da se uradi elaborat geodetskih radova za ucrtavanje objekta u katastarskim planovima . Još je potrebno da se ucrtaju u katastru podzemnh vodova svi vodovi i instalacije koje dolaze do objekta.
    Koriste se još sledeći pojmovi etažiranje , specifikacija posebnih delova , posebni delovi objekta i slično.
    Za navedene radove mora se angažovati geodetska agencija – geodetski biro –  geometar koji izlazi na teren i radi potrebna geodetska merenja . Na osnovu toga izrađuje se potrebni elaborat koji je sastavni deo dokumentacije za tehnički prijem.
    U slučaju potrebe tehničkog prijema objekta možete se konsultovati sa našim saradnikom Djordjem Markovićem iz biroa „Gorjan“ d.o.o. na telefon 064/64-92-900 za sve potrebe tehničkog prijema objekata.

 

Ko je uknjižen na parceli i objektu, da li ima neki nerešen predmet u katastru?

 

KNWEB

 

Da li je objekat ucrtan u katastarskim planovima?

 

GEOSRBIJA

 

Šta je po Zakonu zbirke različitih zakona?

 

KATASTAR

 

MINISTARSTVO GRADJEVINARSTA

 

 

Koji Vam obrazac treba za katastar?

 

RAZNI OBRASCI ZA KATASTAR

 

Koliko treba da platim taksu u Katastru?

 

KATASTAR TAKSE

 

Šta gde može da se gradi u Beogradu?

 

URBANISTIČKI PLANOVI