F I Z I Č K A   L I C A
P R A V N A   L I C A

PRETVARAČ MERA

DEOBA PARCELE PARCELACIJA I PREPARCELACIJA

    Radi se kada postoji potreba da se neka parcela podeli na 2 ili vise delova a može i da se 2 parcele a i više sastve i postanu jedinstvena parcela.
    Koriste se i sledeći pojmovi podela placa, podela parcele , deoba placa , deoba parcele , deoba imovine , deoba nekretnine , podela placa na dva dela , podela parcela na vise delova , objedinavanje parcela , sastavljanje parcela i slicno.
    Deoba parcele se direktno može uraditi za poljoprivredno zemljište stim da novoformirane parcele budu veće od 50 ari.
    U zoni gradjevinskog zemljišta za parcelaciju/preparcelaciju potrebno je prvo pribaviti informaciju o lokaciji o mogućnostima preparcelacije. U okviru nje definisani su urbanistički uslovi za formiranje parcele i gradjevinske parcele i izgradnje na tom području. Na osnovu navedenog potrebno je izraditi projekat preparcelacije koji izradjuje arhitekta-urbanista. Uslovima je odredjeno kako se može podeliti parcela na manje delove ili spojiti više parcela u jednu.
    Osnovu za projekat preparcelacijeizrađuje geodetska agencija – geodetski biro –  geometar koji čini katastarsko topografski plan kao i projekat geodetskog obeležavanja. Projekat preparcelacije odobrava nadležni sekretarijat,zatim se vrši obeležavanje na terenu i na kraju se sprovodi promena u katastarskom operatu (katastarskim planovima). Novonastale parcele dobijaju svoj broj katastarske parcele.

     Deoba parcele na osnovu projekta preparcelacije CRTEZ PDF.pdf

 

Ko je uknjižen na parceli i objektu, da li ima neki nerešen predmet u katastru?

 

KNWEB

 

Da li je objekat ucrtan u katastarskim planovima?

 

GEOSRBIJA

 

Šta je po Zakonu zbirke različitih zakona?

 

KATASTAR

 

MINISTARSTVO GRADJEVINARSTA

 

 

Koji Vam obrazac treba za katastar?

 

RAZNI OBRASCI ZA KATASTAR

 

Koliko treba da platim taksu u Katastru?

 

KATASTAR TAKSE

 

Šta gde može da se gradi u Beogradu?

 

URBANISTIČKI PLANOVI